Myte:
“Snus er ikke farligt at tage til fester”

Myte:
“Snus er ikke farligt at tage til fester”

Fact:
I kombination med alkohol og andre stoffer, kan snus være farligt.

Da nikotin fra snus optages i blodet meget hurtigt, kan det give en pludselig nikotinforgiftning af kroppen. Der findes flere eksempler på, at unge mennesker udfordrer hinanden, når de fester og er påvirkede af alkohol. Som aftenen går, handler det om, hvem der kan have flest poser snus i munden, eller andre steder på kroppen, hvor slimhinderne er særligt tynde, på en gang. Særligt i kombination med alkohol og andre stoffer kan dette være farligt, og medføre nikotinforgiftning. En anden effekt af at kombinere nikotin og stoffer er, at nikotin bl.a. giver et mere positivt respons på kokain og en større lyst til at prøve det igen.

Nikotin er et giftstof, som dannes i planter til forsvar mod insekter. Nikotin har tidligere været anvendt som sprøjtegift i landbruget.

En nikotinforgiftning kan være dødelig. WHO angiver, at en dødelig dosis for en voksen er 60 mg ren nikotin (0,5 – 1 mg nikotin/kg kropsvægt), men det er svært at fastlægge en præcis grænse for, hvor meget nikotin man kan indtage, før der indtræder en forgiftning eller en dødelig dosis. Det afhænger af faktorer som nikotintolerance, kropsvægt og måden, nikotin optages på. Hos små børn kan man se tegn på nikotinforgiftning allerede ved 1-2 mg nikotin.

Ved svære forgiftninger opleves: kvalme og opkast, savl, mavesmerter, sveden, bleghed, hjertebanken, hovedpine, svimmelhed, rysten og svært ved at styre bevægelserne. Der kan senere komme kramper, blodtryksfald og i værste fald koma og vejrtrækningsbesvær.

Nikotin menes at være et såkaldt “gateway” produkt til andre psykoaktive stoffer. Nikotin givet til unge dyr forstærker effekten af kokain, metamfetamin og alkohol og en meget høj andel af teenagerygere har også et forbrug af disse afhængighedsskabende stoffer, i forhold til ikke-rygende unge.

Der er biologisk plausible forklaringer på, at der sker langtidsforandringer i det neurale belønningssystem i den unge hjerne, der udsættes for nikotin. Studier, der har fulgt unge over tid, bekræfter at rygning øger risikoen for at begynde at drikke eller tage andre afhængighedsskabende stoffer. Kokainbrugere der begyndte at ryge, før de begyndte at bruge kokain, er mere afhængige af kokain, end de der ikke røg fra start. Unge, der havde et regelmæssigt indtag af tobak, responderede mere positivt på kokain, da de prøvede stoffet, og havde større lyst til at prøve det igen.

Selv passiv udsættelse for nikotin i ungdommen fører til større alkoholindtag i voksenlivet.