Hvem står bag…

I august 2020 var Region Hovedstaden og Region Syddanmark vært for et møde om snus. Deltagerne i mødet var udvalgte repræsentanter fra organisationer, kommuner og regioner. Formålet var at drøfte, hvordan der kan arbejdes med at mindske forbruget af snus blandt unge.

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger holdt et fagligt oplæg om snus. Det blev klart, at der florerer mange myter om snus, og at der generelt mangler viden om hvordan det påvirker hjernen og kroppen.

Mødet identificerede fire indsatsområder og målgruppe for en kampagne:

  1. Forældre – skal informeres og gøres opmærksomme på deres rolle i grænsesætningen vedrørende snus
  2. Medarbejdere på ungdomsuddannelser – skal have værktøjer til at tale med de unge om snus
  3. Trænere og ledere i Idræts- og fritidslivet – skal engageres til at tage ansvar som rollemodeller
  4. Kommuner – skal understøtte røgfri foreningsliv og sikre at der er hjælp til nikotinafvænning

Der blev efterfølgende etableret en arbejdsgruppe, som har udviklet en kampagne med tilhørende hjemmeside og materiale, der kan bestilles og/eller trykkes fra hjemmesiden.

Arbejdsgruppen består af Vibe Kjøller Hjorth, Odense Kommune, Marianne Ahrenkiel Søgaard, Silkeborg Kommune, Lene Toft Johansen, Vallensbæk Kommune, Matilde Powers, Region Hovedstaden og Helle Stuart, Vestegnen og Sydamager. Birthe Navntofte, Region Syddanmark var med i starten. Christina Boesen Kristensen har taget over i forbindelse med Birthes jobskifte.

Region Syddanmark og Region Hovedstaden finansierer indsatsen, og Klar Livet – uden røg og rusmidler, et samarbejde mellem ti kommuner på Vestegnen og Sydamager har påtaget sig projektlederrollen.

Charlotta Pisinger har givet sparring og godkendt det faglige indhold i materialet.

Materialet bliver bakket op af en række organisationer. Disse er: Efterskoleforeningen, DGI, DIF, Kræftens Bekæmpelse, Danske Erhvervsskoler og – gymnasier, Danske Gymnasier, Danske Regioner, KL Center for Forebyggelse i Praksis, Tandlægeforeningen, SSP-Samrådet og Ungdomsringen.

Vi håber, at materialet vil blive flittigt brugt i alle dele af Danmark. Vi vil løbende udvikle hjemmesiden og materialerne. Vi tager gerne imod feedback og forslag til nye ideer.

Lad os sammen gøre en indsats for at mindske forbruget af snus.

Kontakt:

Hvis du har spørgsmål til projektet eller andre henvendelser er du velkommen til at kontakte projektleder Helle Stuart – e-mail: info@myteromsnus.dk / tlf: 2022 0745

Webtilgængelighed: Få teksten læst op – klik her.